Certyfikat

kliknij po więcej informacji

Otrzymaliśmy tytuł
"Bezpieczna Szkoła"

Projekt edukacyjny
LIBRUS

Strona logowania do dziennika

Informacje
certyfikat Ja Czytam

Sukcesy szkoły
Adres szkoły
Społeczna Szkoła Podstawowa Integracyjna
nr 100 STO
ul. Bogusławskiego 6a
tel.0226696225; 504257199
Dyrektor: ttatkowski@o2.pl
Sekretariat: sekretariatgim14sto@op.pl

konto bankowe:
BANK PKO:
39102010260000190202234086
Przekaż na 1% podatku
Konkurs

Najlepsza szkolna witryna
internetowa w konkursie
Interkl@syPostHeaderIcon Kalendarz roku szkolnego

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2016/2017

1 Rozpoczęcie roku szkolnego 2016/2017 1 września 2016 r.
2 Zebranie rodziców uczniów klas III 20 września 2016 r. godz. 1730
3 Wyjazd integracyjny 29 września - 1 października 2016 r.
4 Zebranie rodziców 12 października 2016 r.
Spotkanie z wychowawcą – wszystkie klasy godz. 1900
Spotkania z nauczycielami – godz. 2000- 2100
5 Dodatkowe dni wolne - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji z
dnia 5 października 2010 r.
31 października 2016 r.
19-21 kwietnia 2107 r. - egzamin gimnazjalny
2 maja 2017 r.
16 czerwca 2017 r.
6 Prace samodzielne I semestr Zgłoszenie pracy - od 01.09 do 02.11.2016 r.
Oddanie wykonanej pracy – do 02.12.2016 r.
Prezentacja prac samodzielnych – 22.12.2016 r.
7 Dzień otwarty 16 listopada 2016 r.
Spotkania z nauczycielami 1910-2100
Zapisy do nauczycieli w sekretariacie szkoły - pod numerem telefonu 22 6696225
8 Zebranie rodziców 14 grudnia 2016 r.
Spotkanie z wychowawcą – wszystkie klasy godz. 1900
Spotkania z nauczycielami – godz. 2000- 2100
9 Zimowa przerwa świąteczna 23 grudnia 2016 r. - 1 stycznia 2017 r
10 Testy semestralne 3-5 stycznia 2017 r.
11 Zakończenie I semestru
Dzień otwarty (oceny semestralne)
18 stycznia 2017 r.
Spotkania z nauczycielami 1910-2100
Zapisy do nauczycieli w sekretariacie szkoły - pod numerem telefonu 22 6696225
12 Zebranie rodziców 8 lutego 2017 r.
Spotkanie z wychowawcą – wszystkie klasy godz. 1900
Spotkania z nauczycielami – godz. 2000- 2100
13 Ferie zimowe 11-26 lutego 2017 r.
14 Biała szkoła 27 lutego - 4 marca 2017 r.
13 Prace samodzielne II semestr Zgłoszenie pracy – od 30.01.do 10.03.2017 r.
Oddanie wykonanej pracy – do 17.05.2017 r.
Prezentacja prac samodzielnych–23 i 24.05.2017r.
15 Dzień otwarty 22 marca 2017 r.
Spotkania z nauczycielami 1910-2100
Zapisy do nauczycieli w sekretariacie szkoły - pod numerem telefonu 22 6696225
16 Wiosenna przerwa świąteczna 13-18 kwietnia 2017 r.
17 Zebranie rodziców 26 kwietnia 2017 r.
Spotkanie z wychowawcą – wszystkie klasy godz. 1900
Spotkania z nauczycielami – godz. 2000- 2100
18 Egzamin gimnazjalny 19 kwietnia 2017 r. – część humanistyczna
20 kwietnia 2017 r. – część matematyczno-przyrodnicza
21 kwietnia 2017 r. – język obcy
19 Wyjazd zagraniczny 7 - 14 maja 2017 r. (prawdopodobnie)
21 Testy semestralne 30.05-02.06. 2017 r.
22 Dzień otwarty – propozycje ocen końcoworocznych 7 czerwca 2017 r.
Spotkania z nauczycielami 1910-2100
Zapisy do nauczycieli w sekretariacie szkoły - pod numerem telefonu 22 6696225
23 Zakończenie roku szkolnego 23 czerwca 2017 r.