Certyfikat

kliknij po więcej informacji

Otrzymaliśmy tytuł
"Bezpieczna Szkoła"

Projekt edukacyjny
LIBRUS

Strona logowania do dziennika

Informacje
certyfikat Ja Czytam

Sukcesy szkoły
Adres szkoły
Społeczna Szkoła Podstawowa Integracyjna
nr 100 STO
ul. Bogusławskiego 6a
tel.0226696225; 504257199
Dyrektor: ttatkowski@o2.pl
Sekretariat: sekretariatgim14sto@op.pl

konto bankowe:
BANK PKO:
39102010260000190202234086
Przekaż na 1% podatku
Konkurs

Najlepsza szkolna witryna
internetowa w konkursie
Interkl@syPostHeaderIcon PLAN LEKCJI 2017/2018

Poniedziałek

7a7b2 a2 b3 a3 b
1.biologiafizykamatematykareligiainformatykaj. polski
2.informatykaWDŻreligiabiologiaj. polskifizyka
3.fizykareligiabiologiainformatykaj. polskiWDŻ
4.matematykaj.polskij. polskifizykaWDŻinformatyka
5.j.polskiinformatykafizykaJ . polskij.angielskimatematyka
6.j.angielskimatematykainformatykaWDŻgeografiagodz.wych
7.WDŻj.angielskigeografiamatematykazaj.wyrzaj.wyr
  WDŻgeografia  

Wtorek

1.j.niemieckij.polskimatematykazaj.artchemiahistoria
2.chemiaj.polskizaj.artmatematykahistoriaj.angielski
3.j.polskichemiaj. angielskihistoriamatematykaj.niem/j.hisz
4.j.polskihistoriaj. niem / hiszp..j. angielskimatematykachemia
5. matematykaj. niem / hiszp..WFbiologiaj.angielskimatematyka
6.j. angielskimatematykahistoriaj.niem/j.hiszWFgodz.wych
7.godz.wychj.angielskigodz. wychgeografiaj. niem /hiszpWF
HALAHALAHALAHALAHALAHALA

Środa

1.jangielskij. polskiWOSmatematykareligiaj. polski
2.j.polskij.angielskichemiaj. polskiWOSreligia
3.religiabiologiaj. polskiWOSj.angielskij.angielski
4.biologiamatematykaj. polskij. angielskimatematykaWOS
5.matematykaplastykaj. angielskichemiaj.polskimatematyka
6.plastykageografiamatematykagodz,wychgodz.wychbiologia
ETYKA/BASENETYKA/BASENETYKA/BASENETYKA/BASENETYKA/BASENETYKA/BASEN

Czwartek

1.historiamatematykafizykaj.angielskibiologiazaj. tech.
2.chemiaj.niem/j.hiszj.angielskifizykahistoriazaj. tech.
3.matematykafizykaj. polskij.niem/j.hiszmatematykaj. angielski
4.fizykachemiaj.niem/j.hiszmatematykaj.polskimatematyka
5.geografiagodz.wychmatematykaWFj. niem / hiszpj. polski
6.WFgeografiachemiaj.polskifizykaj. niem / hiszp
7.j. niemieckiWFgeografiaj. polskiprzyrodaprzyroda
HALAHALAHALAHALAHALAHALA

Piątek

1. historiamuzykamatematykaj. polskizaj. tech.EDB
2.muzykaj.polskiEDBmatematykazaj. tech.j.polski
3.j.polskimatematykahistoriachemiaEDBj.polski
4.j. angielskihistoriabiologiaEDBmatematykaj.angielski
5.matematykaj. angielskij,angielskihistoriaj.polskimatematyka
6.geografiabiologiaj. polskij. angielskij. angielskihistoria
7.godz. wychgodz. wychgodz. wychgodz.wychgodz.wychgeografia
BASENBASENBASENBASENBASENBASENDzwonki

0)   7.40-8.25
1)   8.30-9.15
2)   9.20-10.05
3)   10.20-11.05
4)   11.15-12.00
5)   12.10-12.55
6)   13.10-13.55
7)   14.00-14.45