Certyfikat

kliknij po więcej informacji

Otrzymaliśmy tytuł
"Bezpieczna Szkoła"

Projekt edukacyjny
LIBRUS

Strona logowania do dziennika

Informacje
certyfikat Ja Czytam

Sukcesy szkoły
Adres szkoły
Społeczne Gimnazjum Nr 14
Społecznego Towarzystwa Oświatowego
ul. Bogusławskiego 6a
tel.0226696225; 504257199
Dyrektor: ttatkowski@o2.pl
Sekretariat: sekretariatgim14sto@op.pl

konto bankowe:
Bank PEKAO XIII o/W-WA
54124020341111000003075362
Przekaż na 1% podatku
Konkurs

Najlepsza szkolna witryna
internetowa w konkursie
Interkl@syPostHeaderIcon PLAN LEKCJI 2016/2017

Poniedziałek

1A1B2A2B3A3B
matematykareligiageografiamatematykainformatykabiologia
religiabiologiamatematykageografiamatematykainformatyka
fizykamatematykareligiainformatykabiologiamatematyka
j. angielskifizykainformatykabiologiaj. polskimatematyka
informatykaj. angielskibiologiafizykaj. polskij. angielski
biologiainformatykafizykaj. angielskij. angielskij. polski
j. polskiWFj. angielskij. angielskiprzyrodaprzyroda

Wtorek

1A1B2A2B3A3B
j. polskigeografiachemiaj.niem/hiszphistoriaj. angielski
j. polskij.niem/hiszpj. polskichemiaj. angielskigeografia
geografiahistoriaj. angielskij. polskij. polskij.niem/hiszp
j.niem/hiszpmatematykahistoriaj. polskigeografiamatematyka
matematykaj. polskimatematykahistoriaj.niem/hiszpj. polski
historiaj. polskij.niem/hiszpmatematykamatematykaj. polski
godz. wych.godz. wych.godz. wych.godz. wych.godz. wych.godz. wych.

Środa

1A1B2A2B3A3B
plastykaj. polskimatematykareligiamatematykahistoria
j. angielskimatematykaj. polskiWOSmatematykareligia
j. polskichemiaj. polskimatematykareligiatechnika
matematykaj. angielskiWOSbiologiaj. polskitechnika
geografiaj. angielskibiologiaj. polskitechnikamatematyka
chemiageografiaWFj. angielskitechnikaj. polski
basenbasenbasenbasenbasenbasen

Czwartek

1A1B2A2B3A3B
j.niem/hiszpbiologiamuzykaj.polskiWDŻj. polski
biologiaWDŻj. polskimuzykaj. polskij.niem/hiszp
j. polskihistoriaj. angielskij.niem/hiszpmatematykaWDŻ
matematykaj. polskiWDŻmatematykaj. angielskiWOS
matematykaj.niem/hiszpmatematykazaj.artWOSj. angielski
historiamatematykazaj. artWDŻj.niem/hiszpmatematyka
WDŻplastykaj.niem/hiszpWF  

Piątek

1A1B2A2B3A3B
fizykamuzykamatematykaj. angielskichemiafilozofia
muzykaj. angielskifilozofiamatematykafizykachemia
j. angielskimatematykafizykachemiafilozofiahistoria
j. angielskifizykachemiafilozofiahistoriafizyka
filozofiachemiaj. polskihistoriaWFj. angielski
chemiaj. polskihistoriafizykaj. angielskiWF
WFfilozofiaj. angielskij. polski  

Zajęcia w hali w związku z przedłużającym się remontem rozpoczną się od 20 października 2014 r.Dzwonki

0)   7.40-8.25
1)   8.30-9.15
2)   9.20-10.05
3)   10.20-11.05
4)   11.15-12.00
5)   12.10-12.55
6)   13.10-13.55
7)   14.00-14.45