Certyfikat

kliknij po więcej informacji

Otrzymaliśmy tytuł
"Bezpieczna Szkoła"

Projekt edukacyjny
LIBRUS

Strona logowania do dziennika

Informacje
certyfikat Ja Czytam

Sukcesy szkoły
Adres szkoły
Społeczna Szkoła Podstawowa Integracyjna
nr 100 STO
ul. Bogusławskiego 6a
tel.0226696225; 504257199
Dyrektor: ttatkowski@o2.pl
Sekretariat: sekretariatgim14sto@op.pl

konto bankowe:
BANK PKO:
39102010260000190202234086
Przekaż na 1% podatku
Konkurs

Najlepsza szkolna witryna
internetowa w konkursie
Interkl@syPostHeaderIcon PLAN LEKCJI 2017/2018

Poniedziałek

7A7B2A2B3A3B
biologiainformatykaj.polskireligiaEDBfizyka
informatykareligiaj.polskibiologiafizykaEDB
fizykabiologiareligiaEDBinformatykaJ.polski
matematykaj.polskiEDBj.polskij.angielskiinformatyka
j.polskifizykainformatykamatematykaj.polskimatematyka
j.angielskimatematykafizykainformatykageografiagodz.wych
godz.wychj.angielskigeografiafizykazaj.wyrzaj.wyr

Wtorek

7A7B2A2B3A3B
j.niemieckij.polskimatematykazaj.artchemiahistoria
chemiaj.polskizaj.arthistoriaj.niem/j.hiszj.angielski
j.polskij.niem/j.hiszhistoriaj.angielskimatematykachemia
chemiagodz wychmatematykamatematykaj.niem/j.hisz
j.angielskimatematykaj.angielskiWFhistoriamatematyka
matematykageografiaWFj.niem/j.hiszj.angielskigodz.wych
godz.wychj.angielskij.niem/j.hisz geografiaWF
HALAHALAHALAHALAHALAHALA

Środa

7A7B2A2B3A3B
j.polskijangielskiWOSmatematykabiologiareligia
j.angielskij.polskij.polskichemiareligiaWOS
religiamatematykachemiaj.polskij.angielskij.angielski
matematykabiologiaj.angielskiWOSmatematykaj.polski
plastykahistoriamatematykaj.angielskij.polskimatematyka
geografiaplastykagodz.wychgodz,wychgodz.wychbiologia
ETYKA / BASENETYKA/ BASENETYKA / BASENETYKA / BASENETYKA / BASENETYKA / BASEN

Czwartek

7A7B2A2B3A3B
historiamatematykafizykaj.angielskij.niem/j.hiszj.polski
matematykaj.niem/j.hiszj.polskifizykaWOSj.angielski
biologiafizykaj.angielskimatematykamatematykaj.niem/j.hisz
fizykachemiamatematykaj.niem/j.hiszj.polskimatematyka
5.WFgodz.wychj.niem/j.hiszj.polskifizykageografia
j.niemieckigeografiachemiaj.polskiWFfizyka
geografiaWF  przyrodaprzyroda
HALAHALAHALAHALAHALAHALA

Piątek

7A7B2A2B3A3B
muzykaj.angielskij.polskimatematykahistoriabiologia
j.polskimuzykabiologiaj.polskij.angielskihistoria
j.angielskij.polskimatematykahistoriabiologiaj.polski
chemiahistoriamatematykaj.angielskimatematykaj.polski
historiamatematykaj,angielskichemiaj.polskimatematyka
matematykagodz.wychhistoriageografiaj.polskij.angielski
   godz.wychgodz.wychgeografia
BASENBASENBASENBASENBASENBASENDzwonki

0)   7.40-8.25
1)   8.30-9.15
2)   9.20-10.05
3)   10.20-11.05
4)   11.15-12.00
5)   12.10-12.55
6)   13.10-13.55
7)   14.00-14.45