Certyfikat

kliknij po więcej informacji

Otrzymaliśmy tytuł
"Bezpieczna Szkoła"

Projekt edukacyjny
LIBRUS

Strona logowania do dziennika

Informacje
certyfikat Ja Czytam

Sukcesy szkoły
Adres szkoły
Społeczna Szkoła Podstawowa Integracyjna
nr 100 STO
ul. Bogusławskiego 6a
tel.0226696225; 504257199
Dyrektor: ttatkowski@o2.pl
Sekretariat: sekretariatgim14sto@op.pl

konto bankowe:
BANK PKO:
39102010260000190202234086
Przekaż na 1% podatku
Konkurs

Najlepsza szkolna witryna
internetowa w konkursie
Interkl@syPostHeaderIcon Program Nauczania Wartości

PLAN I SPOSOBY REALIZACJI

Pierwszoklasiści włączają się w moduł przewidziany na dany rok, ale zawsze rozpoczynają pracę od przyswojenia pojęcia wartość oraz warsztatów nt. szacunku

Propozycja planu 3 letniego:
Klasy pierwsze co roku pracują we wrześniu nad wartością szacunek

Rok pierwszy:
     Semestr 1. – uczciwość, odpowiedzialność
     Semestr2. – optymizm, humor, szczęście
Rok drugi:
     Semestr 1.– odwaga, sprawiedliwość
     Semestr 2. – pokojowość
Rok trzeci:
     Semestr 1. - przyjaźń i miłość
     Semestr 2. - piękno

Sposoby realizacji

 Praca nad wprowadzeniem wartości będzie miała miejsce przede wszystkim na lekcjach wychowawczych ( patrz Program zajęć z wychowawcą) i na lekcjach filozofii (patrz Program filozofii klas 1 – 3)., Odbędą się także spotkania całej szkoły, po jednym w semestrze, podsumowujące pracę nad wartością(ami). Termin i czas przeznaczony na te spotkania uzgadnia z dyrektorem koordynator .Na specjalne zajęcia wynikające z programu, takie jak np. spotkania z zaproszonymi gośćmi, dyrektor może przeznaczyć czas dodatkowy. O potrzebie zajęć w czasie niestandardowym zawiadamia dyrektora koordynator programu i uzgadnia z nim wszystkie szczegóły. Wszyscy nauczyciele współuczestniczą w realizacji programu w miarę swoich możliwości, tzn. o ile mogą w ramach lekcji przedmiotowych zrealizować temat wpisujący się w pracę nad wartością w danym semestrze. Koordynator programu na 1. Radzie pedagogicznej w danym roku szkolnym przedstawia zarys pracy, wstępny pomysł na realizowanie wartości w 1. semestrze. Pomysł ten ma być wstępem do dyskusji wszystkich nauczycieli; dyskusji, dzięki której zostaną wypracowane najciekawsze sposoby realizacji pracy. Pomysły, tematy, materiały zebrane i opracowane przez koordynatora, zostaną przedstawione jako plan pracy nad wartością na 1. semestr roku, plan ten akceptuje dyrektor. Analogicznie będzie wyglądać procedura wdrażania pracy na semestr 2. Na radzie kończącej 1. semestr zostanie przedstawiony pomysł do dyskusji dla rady pedagogicznej, na radzie pedagogicznej inaugurującej 2. semestr zostanie przedstawiony plan pracy nad wartością, który akceptuje dyrektor.


Formy pracy:
   Praca z tekstem – dyskusja, formułowanie problemów;
   Drama - przygotowanie scenek, postawienie się w roli osoby uczestniczącej w problemie;
   Wykład - przyswojenie treści potrzebnych dla zrozumienia tematu;
   Teatr - spektakl, który w niebanalny sposób zilustruje omawiane zagadnienia;
   Film - dyskusja, formułowanie problemów;
   Happening - kreowany przez zespół uczniów pod nadzorem nauczyciela;
   Spotkania z ludźmi, którzy wnoszą sobą ciekawe i odkrywcze podejście do tematu;
   Dyskusja ogólnoszkolna;
   Wystawa prac plastycznych ilustrujących omawiane zagadnienia.
   WarsztatyProgram wartości