Certyfikat

kliknij po więcej informacji

Otrzymaliśmy tytuł
"Bezpieczna Szkoła"

Projekt edukacyjny
LIBRUS

Strona logowania do dziennika

Informacje
certyfikat Ja Czytam

Sukcesy szkoły
Adres szkoły
Społeczna Szkoła Podstawowa Integracyjna
nr 100 STO
ul. Bogusławskiego 6a
tel.0226696225; 504257199
Dyrektor: ttatkowski@o2.pl
Sekretariat: sekretariatgim14sto@op.pl

konto bankowe:
BANK PKO:
39102010260000190202234086
Przekaż na 1% podatku
Konkurs

Najlepsza szkolna witryna
internetowa w konkursie
Interkl@syPostHeaderIcon Program Nauczania Wartości

Kalendarz na rok szkolny 2009/2010

SEMESTR I
Wrzesień 2009 r.

15 - 0 wrześnie Klasy I - wprowadzenie na filozofii pojęć: etyka, wartość, autorytet.
Wyjazd integracyjny Klasy I - praca nad wartością SZACUNEK
   Czytanie fragmentów lektur:
     - Dziecko Noego - Eric - Emanuel Schmidt
     - Samotność bogów - Dorota Terakowska
   Dyskusja nad wybranym pytaniem filozoficznym
   Wyciągnięcie wniosków
Wyjazd integracyjny Klasy II i III - praca nad wartościami ODPOWIEDZIALNOŚĆ
   Projekcja filmu "Cześć Tereska" Roberta Glińskiego
   Warsztat nt. podejmowania odpowiedzialności za własne wybory i szukania rozwiązań w sytuacjach trudnych

Październik - Listopad 2009 r.

1 - 30 października Konkurs na pisanie kreatywne na podstawie filmu Roberta Glińskiego "Cześć Tereska" - "Jakby się potoczyło życie Tereski, gdyby..."
15 października Siedmiu Wspaniałych - Program podnoszenia świadomości społecznej - Białaczka
   Przedstawienie rodzajów i objawów choroby
   Projekcja filmu "Życie Agaty"
   Wykład eksperta - awcy szpiku
   Projekcja filmu - "Zycie dla życia"
   Rozmowa z dawcą szpiku
Do 30 października W ramach zajęć z filozofii i plastyki klasy I przygotowują plakat "Czym jest AUTORYTET nauczyciela? W jaki sposób się objawia?"
6 listopada Inauguracja projektu interdyscyplinarnego HIMALAJE(plik do pobrania)
   Projekcja filmu "7 lat w Tybecie"
9 listopada Inauguracja projektu HIMALAJE c.d.
   Dyskusja,
   Wypracowanie listy problemów związanych z wartością ODPOWIEDZIALNOŚĆ.
Podstawa do wypracowania definicji i norm zachowania.
30 listopada "Każdy ma swoje Himalaje" - cykl spotkań zorganizowanych przez Siedmiu Wspaniałych z ludźmi, którzy pokonali trudności życiowe i osiągnęli sukces.
   Spotkanie z p. Zofią Kipnis, Polką żydowskiego pochodzenia, należącą do drugiego pokolenia Holokaustu,
   Spotkanie z Dobromirem Makowskim - wychowankiem domu dziecka, byłym narkomanem, który odnalazł swoją drogę w życiu dzięki wierze w Boga.
   Spotkanie z Katarzyną Mielczarek - bardzo aktywną życiowo niepełnosprawną pływaczką, poruszającą się na wózku inwalidzkim.
20 - 30 listopada Czym jest UCZCIWOŚĆ?
   Obejrzenie filmu Janusza Morgenszterna pt. "Mniejsze zło",
   W ramach godzin wychowawczych i zajęć z filozofii praca nad dylematem filozoficznym.
Podstawa do wypracowania definicji i norm zachowania.
Październik - listopad HIMALAJE - kontynuacja projektu wg opisu w załączniku.
Październik - listopad Tematy poruszane w ramach WOS - u i historii w zakresie wartości ODPOWIEDZIALNOŚĆ i UCZCIWOŚĆ:
   Czy decyzja o podziale państwa na dzielnice zawarta w testamencie Bolesława Krzywoustego była słuszna czy nie? Czy była objawem odpowiedzialności za losy Polski?
   W społeczeństwie obywatelskim jaka jest odpowiedzialność działających organizacji np. związków zawodowych, partii politycznych, fundacji, stowarzyszeń? Normy i zasady - odpowiedzialność obywatelska, uczniowska, pracownicza.
   Odpowiedzialność mediów za podejmowane tematy i ich prezentację na podstawie mini - eseju "Ideologia sytej, konsumpcyjnej Europy" traktującego o tragedii w Biesłanie (Maria Dudzikowa "Pomyśl siebie”"). Odpowiedzialność reklamy i jej opiniotwórcza rola. Manipulacja.
   Odpowiedzialność pracy w grupie - role w grupie.
   Odpowiedzialność za podjęte decyzje (np. trudne decyzje lidera, decyzje w rodzinie i pracy, np. decyzje w państwie w kontekście sprawowanej władzy.

Grudzień 2009 r.

Pierwsza połowa miesiąca   Podsumowanie projektu Himalaje - oprawa tybetańska (potrawy, napoje, muzyka, przedmioty), wystawa prac, prezentacje, zaproszeni goście.
   Posumowanie konkursu na logo programu - Tak warto żyć
Wigilia Przygotowanie i wystawienie sztuki związanej z omawianymi wartościami.

Styczeń 2010 r.

  Podsumowanie pracy nad wartościami odpowiedzialność i uczciwość Wypracowanie norm zachowania wykorzystywanych do oceny zachowania ucznia

SEMESTR II
Marzec - Kwiecień 2010 r.

  Konkurs prac plastyczny na logo programu Tak warto żyć
  Praca nad wartością optymizm.

Maj 2010 r.

  Podsumowanie pracy nad wartością optymizm.
Program wartości