Certyfikat

kliknij po więcej informacji

Otrzymaliśmy tytuł
"Bezpieczna Szkoła"

Projekt edukacyjny
LIBRUS

Strona logowania do dziennika

Informacje
certyfikat Ja Czytam

Sukcesy szkoły
Adres szkoły
Społeczna Szkoła Podstawowa Integracyjna
nr 100 STO
ul. Bogusławskiego 6a
tel.0226696225; 504257199
Dyrektor: ttatkowski@o2.pl
Sekretariat: sekretariatgim14sto@op.pl

konto bankowe:
BANK PKO:
39102010260000190202234086
Przekaż na 1% podatku
Konkurs

Najlepsza szkolna witryna
internetowa w konkursie
Interkl@syPostHeaderIcon Program Nauczania Wartości

Kalendarz na rok szkolny 2010/2011

SEMESTR I

15 - 30 września Klasy I - praca nad wartością SZACUNEK
   Wprowadzenie na filozofii pojęć: etyka, wartość, autorytet
   Definicja szacunku
   Czytanie fragmentów lektur
   Dyskusja nad normami zachowania wynikającymi z szacunku
20 Października Podsumowanie pracy nad wartością OPTYMIZM
   Rozstrzygnięcie konkursu literackiego "Zostań fraszkopisarzem"
   Warsztat w oparciu o książkę Spencera Johnsona "Kto zabrał mój ser?" - postawa reaktywna i proaktywna
   Paradygmaty - hamulce dla naszych działań
   Rozwiązywanie problemów własnych w sposób proaktywny
Listopad - grudzień Realizacja projektu "Wojna i pokój"
   Lektura książki "Władca much" Williama Goldinga
   Konflikty i sposoby ich rozwiązywania
   Idee i działania dążące do zachowania pokoju
6 grudnia Warsztaty podsumowujące pracę nad lekturą "Władca much" Williama Goldinga.
22 grudnia Podsumowanie projektu "Wojna i pokój" - prezentacje:
   Czym są konflikty i jak je rozwiązywać?
   Prawa człowieka
   Poglądy Jana Pawła II na temat wojny i pokoju
   Aikido: sztuka pokoju
   Konfucjanizm
   Fair play
   Symbole pokoju - historia japońskiego żurawia
   Technologie, a wojna
   Konflikty zbrojne - koreański i czeczeński
   Mediacje
   Przeprosiny - scenki
SEMESTR II
Styczeń - Kwiecień Praca nad wartością ODWAGA
Program wartości