Certyfikat

kliknij po więcej informacji

Otrzymaliśmy tytuł
"Bezpieczna Szkoła"

Projekt edukacyjny
LIBRUS

Strona logowania do dziennika

Informacje
certyfikat Ja Czytam

Sukcesy szkoły
Adres szkoły
Społeczna Szkoła Podstawowa Integracyjna
nr 100 STO
ul. Bogusławskiego 6a
tel.0226696225; 504257199
Dyrektor: ttatkowski@o2.pl
Sekretariat: sekretariatgim14sto@op.pl

konto bankowe:
BANK PKO:
39102010260000190202234086
Przekaż na 1% podatku
Konkurs

Najlepsza szkolna witryna
internetowa w konkursie
Interkl@syPostHeaderIcon Program Nauczania Wartości

WYDARZENIA 2008/2009

Grudzień 2008 r.

1 - grudnia Praca na lekcjach na temat wartości i szacunku:
   Czym jest szacunek i jak się przejawia? - dyskusja
   Omówienie fragmentów lektur.
   Postawienie pytania filozoficznego na debatę.

Lektury na podstawie, których pracowały poszczególne klasy:
   Klasy Ia i Ib - "Samotność bogów" Doroty Terakowskiej,
   Klasy IIa i IIb - "Dziecko Noego" Erica - Emmanuela Schmitta,
   Klasy IIIa i IIIb - "Ten inny" Ryszarda Kapuścińskiego.
9 grudnia Debata szkolna:
   Prezentacje prac poszczególnych klas
   Dyskusja nad wybranym pytaniem filozoficznym
   Wyciągnięcie wniosków
   Wypracowanie listy zachowań "Czego na pewno nie robimy"
10 grudnia Spotkanie z rodzicami
   Prezentacja Programu Nauczania Wartości
   Dyskusja
   Wybór kolejnej wartości do realizacji (Odpowiedzialność)
19 grudnia "Pogodna 5/7" - Sztuka przygotowana (pomysły na realizację sztuki, wybór muzyki i efektów specjalnych) i wystawiona przez zespół teatralny naszego gimnazjum, prowadzony przez p. prof. Bernadetę Obrębowską. Tekst powstał w zespole teatralnym Domu Kultury "Dorożkarnia". Sztuka była ilustracją artystyczną Programu Nauczania Wartości. Pokazywała m. in. jak trudno nam zaakceptować inność i do jakich zachowań taka postawa może prowadzić.Pogodna 5/7" - Sztuka przygotowana (pomysły na realizację sztuki, wybór muzyki i efektów specjalnych) i wystawiona przez zespół teatralny naszego gimnazjum, prowadzony przez p. prof. Bernadetę Obrębowską. Tekst powstał w zespole teatralnym Domu Kultury "Dorożkarnia". Sztuka była ilustracją artystyczną Programu Nauczania Wartości. Pokazywała m. in. jak trudno nam zaakceptować inność i do jakich zachowań taka postawa może prowadzić.

Marzec 2009 r.

10 - 23 marca Czytanie w klasach I - III fragmentów książek
   Harper Lee - "Zapić drozda",
   Michela Piquemala - "Bajki filozoficzne"
Prezentacja filmu Krzysztofa Kieślowskiego "Z punktu widzenia nocnego portiera".
16 - 20 marca Praca na lekcjach na podstawie fragmentów:
   Dyskusja
   Przygotowanie scenek
27 marca Spotkanie wszystkich uczestników
   Prezentacja przygotowanych scenek
   Dyskusja
   Wyciagnięcie wniosków
   Opracowanie listy zachowań wyrażających szacunek

Kwiecień - 2009 r.

27 kwietnia Spotkanie z Prezesem Fundacji ABC XXI Cała Polska Czyta Dzieciom - p. Ireną Koźmińską oraz Dyrektorem Programowym p. Elżbietą Olszewska na temat Programu Nauczania Wartości oraz obchodów Międzynarodowego Dnia Książki.
27 kwietnia - 31 maja Uczniowie naszej szkoły czytają wybrane fragmenty lektur w przedszkolach.
Kwiecień - Maj Wstępne prace nad wartością ODPOWIEDZIALNOŚĆ:
   Omówienie pojęcia
   Za kogo i za co powinniśmy być odpowiedzialni?
   Konsekwencje braku odpowiedzialności
   Stawianie celów i droga do realizacji
Maj Wdrażanie norm zachowań wypracowanych w trakcie pracy nad wartością SZACUNEK.
Czerwiec Drama na podstawie filmu "Cześć Tereska" - projekt pilotażowy:
   Konsekwencje naszych wyborów
   Wypracowanie pozytywnego rozwiązania


Kwiecień - czerwiec 2010 r. OPTYMIZM (szczegóły realizacji)
Kwiecień - maj Jak przejść od obarczania "całego świata" odpowiedzialnością za własny problem do realnej oceny sytuacji i rozwiązania problemu?
   Lektura książki "Kto zabrał mój ser?",
   Ćwiczenie - wybór przykładów z książki,
   Praca nad problemami młodzieży.
Maj Humor inteligentnego i dobrego człowieka - śmiech jako narzędzie do rozwiązywania problemów i konfliktów, do poprawy wyników z nauki i zdrowia, radzenia sobie w sytuacjach bez wyjścia:
  "Kabaret Starszych Panów",
   Czy humorem można sprawić, aby świat i ludzie stali się lepsi, wrażliwsi i dowcipniejsi?
   Humor szkolny.
Druga połowa maja Prace samodzielne:
   Rastafarianizm - słońce i radość
   Budowa i praca mózgu - dlaczego dobry nastrój poprawia możliwości przyswajania wiedzy?
   Sławomir Mrożek - satyra
Koniec maja Czy śmiech może ranić? - Analiza i interpretacja wybranych utworów.
Maj - czerwiec Jak zmienić myślenie na pozytywne?
   Ćwiczenie "Mój wybór z książki z dzieckiem w świat wartości" - zauważam to, na czym się koncentruję,
   Paradygmaty - "7 nawyków skutecznego nastolatka" Jak zmienić zdanie o sobie i innych?.
Maj - czerwiec Co to jest szczęście?
   Szczęście na podstawie książki Władysława Tatarkiewicza "O szczęściu"
Maj - Czerwiec Rozwijanie doceniania, poczucia wdzięczności i aktywności:
   Globalna wioska - list i prezentacja. "Przestań narzekać, zacznij dawać"
   Artykuł "Trzy miesiące bez słońca" - zmiana perspektywy myślenia początkiem doceniania tego, co daje nam życie
Czerwiec Konkurs prac plastyczny na logo programu Tak warto żyć
Szczęście, optymizm, humor i szacunek dla siebie i otoczenia.
Czerwiec Podsumowanie pracy nad wartością optymizm.
   Występ kabaretu szkolnego
   Prezentacja prac literackich i praktycznych
   Fragmenty prac samodzielnych
Program wartości